دانلود جدید ترین ها

دانلود جدیدترین مطالب روز دنیا

اون صلح رو دوست داشتدوست داشت
دوست داشت

اون دلش گرفته چون فکر کرد باید عوض بشه

چون وقتی مدارا کرد با کسی ضررکرد

اون دلش گرفته چون برای گرفتن حقش باید میجنگید و اون صلح رو دوست داشت

اون دلش گرفت چون وقتی محبت کرد توقع اطرافیانش رو بالا برد

اون دلش گرفته چون فکر میکنه انسانیت خریدار نداره

دوست داشت

اون صلح رو دوست داشتمنبع : نــفــر هــفــتــمـاون صلح رو دوست داشت
برچسب ها : دوست داشت


مطالب مرتبط